Skip to main content

Serwis specjalistyczny

Bazując na aktualnym stanie wiedzy technicznej, przy wsparciu pracowników naszego warsztatu, pomagamy klientom w rozwiązywaniu specjalistycznych problemów technicznych.

Instalacja markerów magnetycznych w celu monitoringu osiadania gruntu
Lokalizacja i wydobycie obiektów utraconych w otworach
Likwidacja nieszczelności poprzez instalację opasek wewnątrz orurowania
Pomiary geofizyczne i inspekcja TV w drenach poziomych studni promienistych i rurociągach przesyłowych

Głębokościowy pobór próbek stałych i płynnych